603510720, 731579840

ARKO - odhady nemovitostí Ostrava

Firma ARKO - Ing. Jiří Ignačík se specializuje na zpracovávání znaleckých posudků v cenách administrativních i obvyklých (tržních), dále odborných posudků na vyhodnocování cenové i věcné rozestavěnosti staveb, vyčíslování škod na stavbách pro občany, organizace i státní orgány apod.
Nabízíme také projektování a realizaci staveb a autorský a technický dozor. Dále zajistíme a provádíme další služby zabývající se projektovým managementem, technickým dozorem investora a stavebním poradenstvím
v celém spektru investiční výstavby.

Co může být předmětem odborného ocenění?
 
• všechny druhy pozemků: stavební, zemědělské, zahrady, lesy a rybníky
• obytné domy, byty, nebytové prostory, rodinné domy, garáže, hospodářské budovy
• rekreační objekty: chaty, chalupy, zahrádkářské chatky
• komerční objekty, haly, výrobní a provozní objekty
• inženýrské stavby
• trvalé porosty okrasné i ovocné
• věcná břemena
 
 
K jakému účelu může sloužit odborné ocenění?
 
Určení ceny pro:
• daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
• rozvodové řízení, restituce
• potřeby bank, tržní ocenění, hypotéční úvěry


ARKO - odhady nemovitostí Ostrava: projekty staveb

Certifikáty

Jsem držitelem certifikátů:
"Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 10. 1987 pod č. j. Spr 4689/87 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby."

Na pozici soudního znalce působím již od roku 1987, jako autorizovaný inženýr od roku 1995. Mojí snahou je plná spokojenost zákazníka, kvalita provedené práce, spolehlivost a samozřejmě dobré ceny.


 
ARKO - odhady nemovitostí Ostrava: stavební dozor, znalecké posudky

Ceny:

Pokud máte zájem o vypracování odborného ocenění, kontaktujte mne. 
Cenu odborného ocenění stanovím vždy individuálně, zpravidla v závislosti na velikosti nemovitosti. Pravidelným klientům nabízím výrazné slevy. 
Vypracované materiály si mohou zákazníci převzít osobně, nebo prostřednictvím předání, dobírky apod.


 


 
ARKO - odhady nemovitostí Ostrava: projekty staveb, stavební dozor

Sídlo společnosti:


Kontaktní informace:
Mobil: 603 510 720
Adresa: Edisonova 111/76, 700 30 Ostrava-Hrabůvka